Tauron rozstrzygnął przetargi na wyłączne prawo dystrybucji energii elektrycznej

Tauron rozstrzygnął przetargi na wyłączne prawo dystrybucji energii elektrycznej

21 listopada 2022 0 przez Halina

W ramach polityki rozwoju energetycznego koncern Tauron podjął się realizacji inwestycji, której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i dywersyfikacja źródeł energii. W tym celu rozstrzygnął przetargi na wyłączne prawo dystrybucji energii elektrycznej w czterech województwach. Wśród oferentów braliśmy pod uwagę przede wszystkim cenę oraz możliwość realizacji inwestycji w terminie. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się wybrać najlepszą ofertę, a nasze inwestycje będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę regionu.

Tauron wyłania zwycięzców przetargu na dystrybucję energii elektrycznej

Tauron Polska Energia S.A. wyłonił zwycięzców przetargu na dystrybucję energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2033 r. Wybrani podmioty będą świadczyły usługi dystrybucyjne dla odbiorców końcowych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W ramach przetargu Tauron Polska Energia S.A. podpisał trzy umowy na łączną kwotę 8,7 mld zł brutto. Największą wartość, 5,1 mld zł brutto, uzyskała spółka Tauron Dystrybucja S.A., która będzie świadczyć usługi dystrybucyjne dla odbiorców końcowych na terenie województwa małopolskiego (2,4 mln odbiorców). Drugi podpisany kontrakt dotyczy województwa śląskiego i opiewa na kwotę 2,5 mld zł brutto. Usługi dystrybucyjne na tym terenie (1,8 mln odbiorców) będzie świadczyć spółka Tauron Dystrybucja S.A.. Ostatnia umowa to 1,1 mld zł brutto i obejmuje województwo dolnośląskie (0,9 mln odbiorców). Podpisana została ona przez spółkę Enea Operator Sp. z o.o..

Wartość inwestycji planowanych przez Tauron Polska Energia S.A. w okresie obowiązywania umów to ponad 11 mld zł netto.

Tauron podpisuje umowy z wyłącznymi dystrybutorami energii elektrycznej

W ramach umowy Tauron Dystrybucja S.A. oddaje wyłączną dystrybucję energii elektrycznej na terenie województwa śląskiego i małopolskiego spółce Enea Operator S.A. Natomiast Enea Distribution S.A. udziela Tauron Dystrybucja S.A. wyłączności na dystrybucję energii elektrycznej na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego. Wartość całej transakcji szacuje się na blisko 3,5 mld złotych. Podpisanie umowy to kolejny etap realizacji strategii Grupy TAURON, której celem jest osiągnięcie pozycji lidera rynkowego w segmencie dystrybucyjnym energii elektrycznej w Polsce.

Grupa TAURON jest jednym z największych polskich producentów, dystrybutorów i sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Działa na terenie całego kraju, a jej aktywa to między innymi: dwie elektrownie wodne, cztery energetyki oparte o kopaliny oraz sześć elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ponad 1 GW. Ponadto, spółka posiada sieć dystrybucyjną o długości ponad 200 tysięcy kilometrów oraz sprzedaje energię elektryczną ponad 5 milionom odbiorców indywidualnych i ponad 60 tysiącom firm i instytucji.

Nowi dystrybutorzy energii elektrycznej na terenie Tauronu

W ostatnim czasie na terenie Tauronu pojawiło się kilku nowych dystrybutorów energii elektrycznej. Jest to spowodowane głównie tym, że Tauron jest jednym z największych producentów energii elektrycznej w Polsce. Nowi dystrybutorzy oferują bardzo atrakcyjne ceny, co przyciąga wielu klientów. Dystrybutorzy energii elektrycznej mają coraz większą Konkurencję, dlatego też muszą się starać, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze usługi.

Wyłączne prawo dystrybucji energii elektrycznej w rękach Tauronu

W ramach wyłącznego prawa dystrybucji energii elektrycznej Tauron zarządza siecią dystrybucyjną o napięciu 110 kV i 220 kV. Ponadto Tauron jest odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym, a także za jej dostawy. Wszystkie te czynności są regulowane przez prawo energetyczne.

Tauron dysponuje wyłącznym prawem do dystrybucji energii elektrycznej na obszarze 4 500 km2, obejmującym 8 miast i powiatów. Sieć dystrybucyjna składa się z około 33 000 km linii kablowych i 16 000 transformatorów. Tauron prowadzi również działalność handlową, oferując swoim klientom indywidualnym i biznesowym możliwość skorzystania z usług dostawców energii elektrycznej.

Tauron rozstrzyga przetargi na dystrybucję energii elektrycznej:

  • Tauron rozstrzyga przetargi na dystrybucję energii elektrycznej w oparciu o cenę oraz termin dostawy. Tauron przetargi – Pressinfo na dystrybucję energii elektrycznej.
  • Tauron jest liderem w dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.