Sposób na intratne zlecenie budowlane? Przetarg budowlany

Sposób na intratne zlecenie budowlane? Przetarg budowlany

24 sierpnia 2022 0 przez Halina

W obecnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i społecznej nowe firmy budowlane powstają jak grzyby po deszczu. Konkurencja w branży jest ogromna co przynosi szkodę dobrym firmom. Często oferują one usługi w wyższych cenach, bo znają rynek i swoje możliwości tymczasem prywatni inwestorzy decydują się na współpracę z najtańszym wykonawcą, który nie koniecznie wykona swoją pracę fachowo. Dobrym sposobem dla firm budowlanych, na zyskanie intratnych zleceń są przetargi budowlane.

Co to jest przetarg budowlany?

Przetarg budowlany to nic innego jak specyficzny konkurs w trakcie, którego wybierana jest najlepsza, dla zamawiającego oferta. Taki przetarg jest zdecydowanie korzystny dla osoby poszukującej wykonawcy. Przetarg może być jednak dobrą okazją do wybicia się dla nowych firm. Przetargi budowlane kojarzone są z zamówieniami publicznymi. Przedsiębiorstwa prywatne i prywatni inwestorzy również organizują przetargi, jednak w tym przypadku nie obowiązują ich przepisy o Prawa zamówień publicznych.

Wygranie przetargu budowlanego  jest możliwe dzięki rzetelnemu i kompleksowemu podejściu do tematu przez przedsiębiorcę pragnącego wygrać taki przetarg

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych przetarg może być ograniczony lub nieograniczony. Przetarg ograniczony kierowany jest do ograniczonej liczby wykonawców np. spełniających określone kryteria i wymagania, a nieograniczony kierowany jest do wszystkich.

Przetargi o charakterze nieograniczonym stanowią większość wszystkich ogłoszeń o przetargach. Szacuje się, że 80% wszystkich przetargów, to takie do których mogą przystąpić wszystkie zainteresowane podmioty. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zazwyczaj zaświadczenie o niekaralności właściciela podmiotu, odpowiednie kompetencje potwierdzone poprzednimi realizacjami czy posiadanie odpowiedniego sprzętu. Często zdarza się, że warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego i zdolności  kredytowej.

Gdzie szukać przetargów budowlanych?

Ogłoszenia o przetargach budowlanych pojawiają się w internecie, prasie lokalnej i krajowej. W celu znalezienia interesującej oferty należy regularnie przeglądać serwisy tematyczne, prasę oraz biuletyny informacyjne. Najlepiej zwracać uwagę na przetargi o charakterze nieograniczonym.

Przetargi budowlane stanowią informację jawną, która powinna być dostępna dla każdego zainteresowanego podmiotu. Jeśli inwestycja wynosi ponad 14 000 euro, zlecający ma obowiązek ogłoszenia jej w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych. Interesujące przetargi można także znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych  na Portalu Centralnym. Ta intuicyjna wyszukiwarka pozwala zawęzić poszukiwania do konkretnego obszaru.

W obecnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i społecznej nowe firmy budowlane powstają jak grzyby po deszczu

Mniejsze i większe przetargi są zazwyczaj ogłaszane na stronach internetowych tak zwanych informatorów przetargowych.

Przetargi powyżej 130 000 muszą zostać obwieszczone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a nie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Niespełnienie tego wymogu unieważnia umowę wykonania tego zlecenia (więcej).

Jak wygrać przetarg budowlany?

Wygranie przetargu budowlanego  jest możliwe dzięki rzetelnemu i kompleksowemu podejściu do tematu przez przedsiębiorcę pragnącego wygrać taki przetarg. Należy dobrze zapoznać się z obowiązującymi przepisami i ściśle ich przestrzegać. Ponadto przedsiębiorca powinien dostarczyć komplet wymaganych dokumentów i zaświadczeń oraz referencji od poprzednich zleceniodawców, potwierdzających doświadczenie. Należy zwrócić uwagę na dokumenty wymagane ustawowo i te, których oczekuje zlecający roboty.

Oferta powinna być klarowna i transparentna. Powinna określać wszystkie informacje o usługach i kompetencjach. W ofercie przetargowej wymagany jest szczegółowy kosztorys oraz termin realizacji.