Jak działają przetargi elektryczne?

Jak działają przetargi elektryczne?

7 grudnia 2021 0 przez Halina

Przetarg nieograniczony polega na tym, że nieograniczona liczba osób jest dopuszczona do przetargu. Należy jednak pamiętać, że przetargi nieograniczone niezależnie od branży podlegają przepisom prawa, które są określone w ustawach.

Istota przetargu

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się ograniczone  jest branżą, która bardzo szybko się rozwija. Przetarg ograniczony jest oczywiście drugą formą składania zamówień publicznych. Warto dodać, że w rzeczywistości jest on bardzo podobny do nieograniczonego. W obu przypadkach trzeba obowiązkowo opublikować informacje o rozpisaniu przetargu. Należy jednak mieć na uwadze, że w przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział tak naprawdę wszystkie zainteresowane podmioty. Jeżeli chodzi o przetarg ograniczony to liczba podmiotów jest ograniczona jedynie do tych, które spełniają wymogi określone przez zamawiającego. Trzeba też pamiętać, że przetarg nieograniczony z reguły odbywa się w jednym etapie, natomiast ograniczony podzielony jest na kilka etapów. Pierwszym etapem są tak zwane prekwalifikacje, w których wyłania się podmioty mogące później wziąć udział we właściwym konkursie. Przedsiębiorstwa mają swobodę w wyborze ofert poszczególnych sprzedawców energii, ale podmioty publiczne muszą rozpisać przetarg, który będzie miał charakter nieograniczony. Celem instytucji publicznych i przedsiębiorstw jest oczywiście uzyskanie jak najbardziej korzystnej stawki za energię. Dobre przygotowanie przetargi elektryka może sprawić, że znajdą się wyjątkowo atrakcyjne oferty sprzedaży prądu.

Handel energią elektryczną


Dobrym pomysłem jest także przeprowadzenie audytu energetycznego przed rozpoczęciem przetargu nieograniczonego. Następnie na bazie powstałego raportu, należy stworzyć strategię zakupu oraz przetargową procedurę. Kluczowy jest również harmonogram, który sprawi, że podmioty zainteresowane będą miały wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się do złożenia propozycji. Należy pamiętać, żeby szczegółowo opisać zamówienie. Formularz cenowy i ofertowy powinien trafić do potencjalnych wykonawców. Trzeba też jasno przedstawić kryteria wyboru oferty, które będą zgodne z przepisami prawa. Mogą się tym zająć doświadczeni prawnicy, którzy będą współpracować z fachowcami z branży elektryki. W trakcie postępowania przetargowego mogą się pojawiać różne pytania, dlatego trzeba być na nie przygotowanym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce dystrybutorzy energii elektrycznej działają regionalnie, dlatego nie można zmienić dostawcy prądu. Na szczęście handlem energią elektryczną zajmują się inne podmioty.