Na czym polegają przetargi na roboty drogowe?

Na czym polegają przetargi na roboty drogowe?

17 lutego 2022 0 przez Halina

Ponieważ drogi w Polsce pozostawiają wiele do życzenia, dlatego też przeprowadzane są regularnie remonty. Maja one na celu lepsze prowadzenie samochodów, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i usunięcie dziur i kolein. Bardzo często jest tak, że remonty trwają bardzo długo, ponieważ przeprowadzane są etapami.

Drogi publiczne w Polsce zarządzane są przez podmioty publiczne, które korzystają z środków publicznych, z których są skrupulatnie rozliczane. Dlatego też konieczne jest, przed rozpoczęciem prac, wyłonić wykonawcę w drodze przetargu.

Przetargi na roboty drogowe

Drogi publiczne w Polsce zarządzane są przez podmioty publiczne, które korzystają z środków publicznych, z których są skrupulatnie rozliczane

Przetargi na roboty drogowe mogą uwzględniać tylko firmy, które wykonają naprawę drogi, albo firmę wraz z projektantem nowego układu drogowego. To ostatnie sprawdza się zwłaszcza wtedy, kiedy brana pod uwagę jest większa inwestycja. Przetarg należy rozpisać, a trwać to może od kilku do kilkunastu dni. Potem zbiera się oferty i wyłania najlepszego kandydata. Może się zdarzyć jednak tak, że nie będzie nikogo z wykonawców, który spełniałby wszystkie warunki. W takim przypadku przetarg należy powtórzyć, ponieważ podmiot publiczny nie może sam wybrać firmy do współpracy. Dzieje się tak, ponieważ zarządzanie publicznymi pieniędzmi musi być transparentne. Wymagane są także równe szanse dla wszystkich wykonawców.

Jakie są najczęstsze przyczyny zwoływania przetargów na roboty drogowe?

Przetargi na roboty drogowe (https://www.pressinfo.pl/przetargi-drogowe) są niezbędne wtedy, kiedy potrzebne są większe przebudowy. Przeprowadza się je wtedy, kiedy wykonuje się prace takie jak przebudowa istniejącego układu drogowego, instalacja urządzeń ruchu drogowego, instalacja sygnalizacji świetlnej, zaprojektowanie i wykonanie nowego skrzyżowania.

Przetargi powinno przeprowadzić się także w sytuacjach, kiedy ma być budowana całkiem nowa droga, na terenie, na którym do tej pory nie istniała.

Przetargi na roboty drogowe mogą uwzględniać tylko firmy, które wykonają naprawę drogi, albo firmę wraz z projektantem nowego układu drogowego

Rodzaje przetargów na roboty drogowe

Przetarg może być ograniczony i nieograniczony, może być przeprowadzony jako negocjacje z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia. Przetarg może być dialogiem konkurencyjnym, licytacją elektroniczną. Mogą to być także zamówienia z wolnej ręki, albo poprzez zapytanie o cenę.

Aby znaleźć aktualne oferty na przetargi budowlane korzystać należy z rządowej wyszukiwarki w Urzędzie Zamówień Publicznych. Stronę tą można tak ustawić, aby oferty zawęzić ja do konkretnej oferty, a także trybu zamówienia. Przetargi grupuje się po dacie publikacji, a większość z nich jest publikowana na stronach internetowych największych serwisów gospodarczych.