Przetargi informatyczne

Przetargi informatyczne

28 marca 2022 0 przez Halina

Przetargi są jednym ze sposobów na wybranie najlepszej oferty do zrealizowania konkretnego zamówienia. Przetargi informatyczne są rodzajem przetargów, które organizują instytucje publiczne, by zakupić większą ilość sprzętu komputerowego lub by znaleźć najlepszą firmę serwisującą.

Przetargi – rodzaje

W ramach zamówień publicznych można wyróżnić dwa typy przetargów:

  • przetargi nieograniczone,
  • przetargi ograniczone.

Różnica między tymi typami polega na tym, iż do przetargów nieograniczonych oferty mogą składać wszyscy, którzy spełniają warunki zawarte w przetargowej dokumentacji. Natomiast do przetargu ograniczonego zapraszane są tylko konkretne podmioty.

Przetargi są jednym ze sposobów na wybranie najlepszej oferty do zrealizowania konkretnego zamówienia

Oprócz przetargów informatycznych w zamówieniach publicznych można także wyróżnić inne sposoby na wybranie najlepszej oferty, jak:

  1. licytacje elektroniczne,
  2. negocjacje z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia,
  3. zamówienia z wolnej ręki.

Przetargi informatyczne – czego dotyczą?

Informatyczne przetargi dotyczą wszelkich spraw i usług związanych z branżą informatyczną. Ważną kwestią są określone warunki przetargów, dzięki którym firmy chcące złożyć ofertę będą wiedziały, czy spełniają wszystkie określone kryteria. Biorąc pod uwagę aspekt praktyczny, przetargi informatyczne urządza się zazwyczaj tylko do bardzo dużych przedsięwzięć i zakupów. Jest to tak skomplikowana procedura, że nikt, kto musi zakupić drobny sprzęt komputerowy, czy nawet kilka komputerów, nie będzie organizował przetargu.

Przetargi informatyczne z powodzeniem są organizowane dla następujących zakupów, czy usług:

  • zakup sprzętu komputerowego w dużej ilości,
  • zakup i wdrożenie potrzebnego oprogramowania,
  • stworzenie oprogramowania od podstaw, dostosowanego do potrzeb firmy,
  • usługa serwisu informatycznego obejmująca sprzęt i oprogramowanie,
  • konserwacja lub wymiana infrastruktury komputerowej w danej firmie.

Przetargi – jak wziąć w nich udział?

W internecie na bieżąco pojawiają się informacje o organizowanych przetargach, w tym przetargach informatycznych. Aby wziąć udział w nieograniczonym przetargu (niestety do przetargu ograniczonego nie wszyscy mają dostęp) należy zarejestrować się w bazie. Uzyskuje się wtedy dostęp do całej dokumentacji przetargowej i można przygotować ofertę spełniającą wszelkie wymagania.

W internecie na bieżąco pojawiają się informacje o organizowanych przetargach, w tym przetargach informatycznych

Przetargi to bardzo skomplikowane narzędzie wyboru oferty, dlatego też na początku można do takiego przetargu stawać współpracując z innymi firmami. Dzięki temu można poznać, jak wygląda organizacja przetargów pod względem praktycznym oraz jak się do nich przygotować, tak by wystawiać najlepsze oferty.

Warto również wspomnieć, że można wyróżnić dwa rodzaje przetargów: prywatny i publiczny. Do przetargów publicznych zastosowanie mają przepisy zawarte w Prawie Zamówień Publicznych. W przypadku nieprawidłowości skargi można kierować do Krajowej Izby Odwoławczej. Przetargi prywatne rządzą się innymi prawami. Panuje tu dowolność w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty.